26.05.2020

Nova knjiga na Brajevom pismu "Žabe" Featured

Pisac: Aristofan

Naziv djela: Žabe

Broj Brajevih svesaka: 1

Broj strana Brajevog izdanja: 160

Izdavač knjige na crnom tisku: AKIA M. Princ

Mjesto i godina izdanja: Beograd, 2018.

Broj strana štampanog izdanja: 95

O knjizi:

Žabe je komedija atinskog dramaturga Aristofana, prvi put izvedena 405. godine prije nove ere.

Predmet komedije jeste Atina, pri kraju Peloponeskog rata, između pobjede kod Arginuskih ostrva 405. godine prije nove ere i konačnog sloma godinu dana kasnije kod Egospotama.

Prema tumačenju Radmile Šalabalić ideja sadržana u komediji odnosi se na napore pjesnika da ukaže Atinjanima na mogući izlaz, spas od potpune propasti u ratu sa Spartom. Aristofan izlaže ideju da za Atinjane spas nije više ni u miru, ni u ratu već u povratku idealima prošlosti, idealima iz vremena pobjeda na Maratonu i Salamini koje simbolišu na literarnom planu Eshilovi tragički junaci. Spas je u propuštenom: da su se držali načela mjere i pravičnosti ne bi ni došlo do atinskog imperijalizma i beskrajnog ratovanja.

Back to top