02.08.2019

Nova knjiga u DAISY formatu "Dukljanska zemlja"

Pisac: Dušan Đurović

Naziv djela: Dukljanska zemlja           

Spiker: Marko Jaćimović

Trajanje: 9 sati i 32 minuta

Br.strana na crnom tisku: 398

Izdavač: Grafički zavod

Mjesto i godina izdanja: Titograd, 1964.

O knjizi:

"G. Đurović jedno važno razdvajanje nije učinio pre no što je prišao radu svom kao umetničkom procenjivanju i kao fakturi. On nije razdvojio sledeće: da je austro-mađarska okupacija stvar, a da je Duklja demon. U jednom momentu, doduše, tako oko sredine knjige, Gorčin Knežić, velika vrednost ovog romana, istaći će šta je Duklja, kazaće i celom svojom prirodom dokazaće: da tamo dole imamo duh zakopan u zemlju, ali ta će se velika scena javiti epizodski, probiti iz Gorčina i nestati opet u Gorčinu. A g. Đurović će mirno nastaviti duga pričanja o okupaciji, smećući s uma svoju rođenu tezu: da Duklja  koje stvarno nema više, i niko je ne vidi, da ona stoji, i nije prividnost; a da blažena okupacija , iako ju je mladi Đurović gledao i zapamtio, protiče, i protekla je, i prividnost je samo. Zbilo se dakle to da je g. Đurović imao viziju Duklje, a pisao interniranja i rekviriranja; da je g. Đurović predvojio i sebe i svoj roman...

G. Đurović je više kontemplativan duh i pesnik nego društveni posmatrač i prorok. Junački tipovi i lepi karakteri više mu otkrivaju živote ljudske u dubinama, nego socijalne funkcije u spoljnim egzistencijama. On sam više je u tlu nego na tlu. A kao umetnik, bolje pogađa tajanstvenu vlast i lepotu Duklje, nego istorijske grčeve novije Crne Gore, i muke preobraženja jednog gorštačkog sveta u kojem se Gorčini proređuju, a tip novog čoveka opseca kao iz zemlje iščupani rakljasti trupac."

(Iz Predgovora Isidore Sekulić)

Back to top