srijeda, 05 februar 2020 10:02

Donacija Biblioteci za slijepe Crne Gore

Poeta i prozni pisac Milan M. Rajović,  donirao je našoj Biblioteci zbirku koju čini 21 publikacija,  od čega je 8 iz njegovog opusa. 

Radi se o pjesničkim zbirkama, knjigama proze kao i više romansijerskih ostvarenja sa različitom tematikom.

Biblioteka za slijepe, koja svoj fond, uz kupovinu i međubibliotečku saradnju, popunjava i donacijama, sa zahvalnošću prihvata poklon Milana M. Rajovića.

Back to top