srijeda, 10 jul 2019 08:41

Novi korisnici iz risanskog doma starih

Naša Biblioteka ovih dana registrovala je grupu novih korisnika. Radi se o više lica oštećenog vida iz Doma starih „Grabovac“ u Risnu. Ovo predstavlja novi rezultat sve plodnije i sadržajnije saradnje naših organizacija istakao je direktor naše Ustanove, Božidar Denda koji je tim povodom posjetio Dom „Grabovac“ u Risnu. On je dodao da su u planu aktivnosti na prezentaciji i popularizaciji knjige i čitanja među licima oštećenog vida u toj Ustanovi kao i u drugim ustanovama širom Crne Gore u kojima se pojavi mogućnost i interesovanje za korišćenjem bibliotečkih usluga za lica smanjene pokretljivosti i oslabljene funkcije vida.

Back to top